I utgangspunktet er arbeid sunt og helsefremmende. Men noen ganger er det motsatt; det kan føre til skader, uhelse og død. Hva koster arbeidsrelatert sykdom og ulykker? Og hvor lønnsomme kan HMS-tiltakene være? Europeisk studieEuropean Agency for Safety and Health at Work (EU OSHA) har nettopp kommet med en ny…
fredag, 05 april 2019 13:41

Hva går mest galt, og hvorfor?

HMS handler om å redusere risiko for at ting går galt på arbeidsplassen, eller å redusere konsekvensen når det først går galt.På HMS-Tinget 2019 ga sjefingeniør Bodil Aamnes Mostue fra Arbeidstilsynet en nyttig oversikt over tingenes tilstand på norske arbeidsplasser i dag. Antall dødsfall går nedAller først viste hun oss…
fredag, 06 januar 2017 09:36

Vernerunden - gode tips fra medlemmene

Vi har spurt: Hva er suksesskriteriene for en vellyket vernerunde? Hvordan har din virksomhet lykkes? Eller hvordan burde det være? Her er de første 5 svarene. Du finner hele rapporten på medlemssidene.   "At alle får utale seg om de har noe som vi skal ta opp /se nærmere på og…
mandag, 30 november 2015 13:47

Kartlegging, helse-, miljø- og sikkerhet

Kartlegging av helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer er alt fra undersøkelser av hvordan medarbeiderne trives og samarbeider, til undersøkelser av fysiske forhold. Det dreier seg også om å få oversikt over nødvendig dokumentasjon, aktuelt regelverk mm. Hensikten med kartlegging er naturligvis å avdekke forhold som direkte eller indirekte kan få uheldige…
mandag, 14 september 2015 16:01

Inneklima

Kolleger som klager på dårlig inneklima pga. hodepine, tørr hals, hudutslett og lignende er vanlige utfordring for mange verneombud. Årsakene til problemene er ofte av sammensatt karakter og den enkeltes oppfatning av problemet og hvor plagsomt det eventuelt måtte være, er gjerne høyst ulikt. Hva er min oppgave som verneombud?…
Side 1 av 2

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >