+47 22 47 09 90
post [at] hmsnorge.no
Logg inn Registrer

Logg inn

Derfor er du medlem i forum

Derfor er du medlem i forum

Verneombud og HMS-ansvarlige trenger en ressurs for sitt arbeid. Her er 5 gode grunner for å være forumsmedlem.   Derfor er du medlem i Forum for HMS-ansvarlige! • Jeg trenger noen å støtte meg til hvis det skulle oppstå vanskeligheter som har med arbeidsmiljøet å gjøre – personalkonflikter, mobbing etc.•…

Trenger vi verneombudet?

Trenger vi verneombudet?

Verneombudet er de ansattes representant i forhold som har med arbeidsmiljøet å gjøre. Om vi trenger en slik person? Svaret bør være et opplagt JA! Verneombudet har en nøkkelfunksjon for et godt arbeidsmiljø. Og et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for en velfungerende bedrift.  HMS-Tinget 9. mai er rettet spesielt…

Hvordan velges nytt verneombud?

Virksomheten velger verneombud blant virksomhetens arbeidstakere gjennom flertallsvalg. I forkant av valget må man altså ha funnet personer som ønsker å stille til valg. Hvordan man organiserer nominasjon og valg vil naturlig nok variere, men det er viktig at de som foreslås kjenner virksomheten og arbeidsforholdene godt, og naturligvis er…

Et effektivt verneombud - Bli med i Forum for Verneombud

Vårt mål er å gi deg de rette verktøyene, kunnskap og tips slik at du kan bli et best mulig verneombud.   I et moderne arbeidsliv må ledelse og ansatte jobbe sammen for et godt arbeidsmiljø, som hindrer utstøting, der de ansatte føler seg verdsatt og der man jobber for…

Arbeidsplaner 2017

  I forumenes overordnede målsettinger for 2017 vil arbeidet med kommunikasjon, kunnskapsformidling og praktisk forebyggende arbeid være sentrale elementer. Dette vil innebære at vi videreutvikler de tjenestene som i dag danner grunnlaget for forums arbeidet samtidig som vi vil legge vekt på et utvidet medlemstilbud. Konkret betyr dette:   •…

Side 1 av 2